Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

19:48
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
19:48
3923 37df 390
Reposted fromcocomove cocomove viakrainakredek krainakredek
19:48
9042 0767 390
Reposted fromcasanovared casanovared viakrainakredek krainakredek
19:48
19:48
painted sky
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaavooid avooid
19:48
9985 65b3 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaavooid avooid
19:48
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
19:48
19:48
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
19:47
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
19:47
A potem wszystko się pierdoli, popłaczesz, popłaczesz i spotkasz kogoś z kim iskry nie lecą od początku. Ale kopię Cię to znacznie mocniej niż związek sprzed lat. A potem to się pierdoli i wracasz do punktu wyjścia ;)
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
19:47
0864 7593 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
19:46
1248 1cd6 390
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
19:46
9896 bafd 390
Reposted fromflamiekitten flamiekitten viairmelin irmelin
19:46
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

November 10 2018

17:46
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
17:44
17:43
4191 6b8f 390
Reposted fromTamahl Tamahl vialexxie lexxie
17:42
Reposted fromRynn Rynn vialexxie lexxie
17:40
4560 9bbb 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPaseroVirus PaseroVirus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl