Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

21:43
4635 ac43 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid
21:43
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

21:35
No, ale to myslovitz...
21:35
Świat wypadł mi z moich rąk. Jakoś tak nie jest mi nawet żal. 
— Happysad - chciałbym umrzeć z miłości
Reposted fromTewi Tewi vianiskowo niskowo
21:35
9037 6167 390
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianiskowo niskowo
21:35
9792 a4ef 390
Reposted fromyouuung youuung viaitmakesmecalm itmakesmecalm
21:35
6303 3a03 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaconfusion confusion
21:30
6588 efb7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
21:30
21:30
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'. To jedno z moich ulubionych powiedzeń. No i co z tego. Moja matka mnie nie kochała. No i co z tego. Nie wiem, jak sobie dawałem radę przez te wszystkie lata, zanim nauczyłem się tej sztuczki. Zabrało mi to dużo czasu, ale jak już się nauczyłem, to na zawsze.
— Andy Warhol
Reposted fromparrotsbeak parrotsbeak vianiskowo niskowo
21:30
0034 de22 390
Reposted fromimradioactive imradioactive vianiskowo niskowo
21:28
3969 5fa7 390
Reposted fromipo ipo viawhiskywithsprite whiskywithsprite
21:28
6969 f25e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhiskywithsprite whiskywithsprite
21:28
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo

January 01 2018

15:50
1272 97ac 390
Around the world...
15:45
0932 f4ff 390
Reposted fromoolacile oolacile viawhiteicetea whiteicetea
15:45
9862 aead 390
Reposted fromlambadada lambadada viawhiteicetea whiteicetea
15:45
2307 bc53 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawhiteicetea whiteicetea
15:43
9192 f243 390
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viainzynier inzynier
15:40
4205 1bc9 390
Reposted fromslodziak slodziak viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl