Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

23:50
23:49
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaAmericanlover Americanlover
23:47
7717 b5fd 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAmericanlover Americanlover
23:41
23:38
1675 d715 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
23:38
23:36
23:36
23:34
9996 2605 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
23:34
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viapimpmyheart pimpmyheart
23:34
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viapimpmyheart pimpmyheart
23:34
2957 4bb7 390
Reposted fromroxanne roxanne viaAmericanlover Americanlover
23:33
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
23:33
Reposted frombromba bromba vianiskowo niskowo
23:32
23:31
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viameem meem
23:31
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viameem meem
23:31
6052 e474 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaAmericanlover Americanlover
23:27
0600 922d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
23:27
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy. Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted fromchocoway chocoway vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl