Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

09:27
09:26
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viasziiiz sziiiz
09:25
1849 e62e 390
09:24
5386 07ea 390
Reposted fromstroschek stroschek viabercik bercik
09:23
5440 d332 390
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamaybeyou maybeyou
09:23
1407 9759 390
09:22
1762 a827
ten rodzaj spontaniczności.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaAmericanlover Americanlover
09:21
09:21
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalcohoolic alcohoolic
09:19
9117 d4bf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
09:19
0285 3c28 390
09:18
09:18
4336 bafd 390
Reposted fromfoods foods viazbroo zbroo
09:17
8842 cebb 390
Reposted frommaking-love making-love viazbroo zbroo
09:16
5800 0e38 390
Reposted fromdusix dusix viaitmakesmecalm itmakesmecalm
09:16
09:16
8487 2d91 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

June 12 2017

09:03
09:02
09:01
Gdyby ciebie nie było,
gdzie mógłbym być?
Gdyby ciebie nie było, 
gdzie mógłbym iść?
Gdyby ciebie nie było,
nie byłoby źle.
Generalnie
być może
lepiej by było.
Gdyby ciebie nie było,
to kupiłbym w sklepie
jedną bułkę
i konserwę rybną.
Nie musiałbym
gotować obiadu,
gdyby ciebie nie było.
Mógłbym o
dwudziestej trzeciej
czterdzieści pięć
z domu wyjść,
chodzić całą noc,
nie wrócić
albo wrócić.
Gdyby ciebie nie było,
mógłbym palić w wannie,
mógłbym palić w łóżku.
Gdyby ciebie nie było,
miałbym więcej kolegów,
więcej koleżanek.
A przede wszystkim
gdyby ciebie nie było,
to w mieszkaniu by się zjawił
milion mrówek około,
milion białych mrówek
i bym pozwolił im się rozmnażać,
gdyby ciebie nie było,
malutkim białym mrówkom,
których nie widzę bez okularów.
Gdyby ciebie nie było,
te mrówki by się rozmnażały,
najpierw byłoby szesnaście milionów
małych białych mrówek,
potem miliard,
a potem do potęgi,
do kwadratu,
mrówek tłum.
Gdyby ciebie nie było,
to znalazłbym mur,
wziął duży rozbieg
i pierdolnął głową
w ten mur.
— Marcin Swietlicki i najpiękniejszy cytat świata
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl