Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

09:54
4014 4acc 390
Reposted frompiehus piehus viaOkruszek1988 Okruszek1988
09:53
Bowiem, ujmując tę rzecz jeszcze prościej,
a jest to temat sercu memu bliski:
nie ma jasności w temacie miłości!
Nie ma jasności - ale są przebłyski!
— Wojciech Młynarski, "Nie mam jasności w temacie Marioli"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

March 15 2017

13:06
8795 d5a1 390

July 10 2015

23:50
23:49
0001 f3ab 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaAmericanlover Americanlover
23:47
7717 b5fd 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaAmericanlover Americanlover
23:41
23:38
1675 d715 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapimpmyheart pimpmyheart
23:38
23:36
23:36
23:34
9996 2605 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
23:34
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viapimpmyheart pimpmyheart
23:34
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viapimpmyheart pimpmyheart
23:34
2957 4bb7 390
Reposted fromroxanne roxanne viaAmericanlover Americanlover
23:33
A ci, którzy tańczyli zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
23:33
Reposted frombromba bromba vianiskowo niskowo
23:32
23:31
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viameem meem
23:31
#500
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viameem meem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl