Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

19:04
6621 e583 390
Reposted fromMadristas Madristas viainzynier inzynier
19:03
19:01
3162 d2d9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
19:00
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
19:00
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
19:00

March 18 2018

21:31

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid
21:30
4648 8904 390
Reposted fromtfu tfu viameem meem
21:30
2550 9a6a 390
Reposted fromtfu tfu viainmybetterworld inmybetterworld
21:29
8642 f87e 390
21:28
Już nie pamiętam
Jak było źle
O co nam poszło
Zgubiłem się

I gdybym mógł
Cofnąłbym czas
Chciałbym to przeżyć
Kolejny raz
Czułem najmocniej
I tego mi brak
— Kortez
Reposted fromakward akward viasziiiz sziiiz
21:28
2183 d01f 390
Reposted fromhepi hepi viainzynier inzynier
21:28
21:28

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
21:28
7024 b818 390
Reposted fromnyaako nyaako viainmybetterworld inmybetterworld

March 17 2018

20:06
20:05
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
20:05
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
20:05
1018 73a6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
20:05
3330 3e61 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagriber griber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl