Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

19:47
0864 7593 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viairmelin irmelin
19:46
1248 1cd6 390
Reposted fromzielono zielono viairmelin irmelin
19:46
9896 bafd 390
Reposted fromflamiekitten flamiekitten viairmelin irmelin
19:46
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin

November 10 2018

17:46
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
17:44
17:43
4191 6b8f 390
Reposted fromTamahl Tamahl vialexxie lexxie
17:42
Reposted fromRynn Rynn vialexxie lexxie
17:40
4560 9bbb 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaPaseroVirus PaseroVirus
17:37
5036 4f2b 390
17:37
17:36
1065 cdcd 390
Reposted frommarceline777 marceline777 viaPaseroVirus PaseroVirus
17:35
4311 0e7b 390
Reposted fromGosha Gosha viainzynier inzynier
17:34
3646 40f0 390
Reposted fromdelain delain viafeatherr featherr
17:34
5144 e96e 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
16:58
16:58
9956 704c 390
Reposted fromRowena Rowena viaAmericanlover Americanlover
16:58
Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum – Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałaś, więc jeśli widzisz, że on do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli.
— Rafał Wicijowski - "Oczami mężczyzny"
16:57
9668 a8fc 390
Reposted fromoll oll viagriber griber
16:57
6523 53d5 390
Reposted fromzrazik zrazik viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl